Skip to content

Vsem prisotnim na Trophyu 2018 se zahvaljujemo in upamo, da ste uživali tako kot smo mi uživali z vami.

Obvestili vas bomo, ko bodo objavljene slike in video.

A tutti presenti al Trophy 2018 ci ringraziamo e speriamo che vi siete divertiti con noi.

Vi notifichiamo quando publiceremo gli imagini e il video.