Kostanjev piknik pri Jurju 

20. 10. 2018

V zadnjih letih smo imeli tokrat eno izmed največjih udeležb v Izoli! HVALA za tako podporo in sodelovanje !

Nei ultimi anni questo raduno aveva la partecipazione straordinaria! GRAZIE per questo e per la vostra fiducia in noi ! 

In comparison to the past years this time the participation in Izola was one of the biggest ! THANK YOU for your support and trust in us.

Novice

TROPHY 2018

Vsem prisotnim na Trophyu 2018 se zahvaljujemo in upamo, da ste uživali tako kot smo mi uživali z vami.

Oglejte si slike spodaj

Ringraziamo tutti i presenti al Trophy 2018 e speriamo che vi siete divertiti con noi.

Guardate li imagini sotto